Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Pianino

Ve spolupráci se zřizovatelem se naší škole podařilo zakoupit pianino značky Rosner. Pianino budeme využívat nejen v hudební výchově, ale také Základní umělecká škola Dolní Němčí zde může otevřít nový kroužek klavíru.