Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Enviromentální výchova

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

Názorná enviromentální výchova s využitím přírodnin a živých objektů zůstává jednou z nejefektivnějších forem výuky. Z časových důvodů je ale výuka v terénu mimo areál školy mnohdy nemožná. Ani nošení přírodnin na hodinu není vždy ideální. Výhodné je však pozorovat některé organismy v blízkosti školy.

Řešením bylo v současné situaci využití okolní přírody a zázemí naší obce. Žáci v pondělí dne 21.9. byli rozděleni do dvou pracovních týmů. Cestou žáci plnili na stanovišti různé úkoly. Jelikož začíná podzim, tak jsme se zaměřili na tuto tématiku. Žáci zábavnou formou v přírodě sportovali, tvořili výtvarná díla a soutěžili. Do školy se vrátili unavení, ale spokojení.

Další