Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Nabídka zájmových kroužků

Kroužky ve školním roce 2020/2021

Anglický jazyk Mgr. Andrea
Skoumalová
liché úterý 13:15-14:00
pouze pro žáky 1. a 2.
třídy
Deskové hry Dana Straňáková liché pondělí 15:00-16:00
Informatika a psaní všemi deseti prsty Mgr.et Mgr.Helena Droščáková liché pondělí 7:00-7:30 vhodné od 2. třídy
Jóga pro děti Mgr. Jitka
Simerská
sudé úterý 13:15-14:00
Hokejbal Josef Hájek
SK Sudoměřice
každá středa 15:00-16:00

Kroužky fungují od října do května v případě zájmu alespoň 6 žáků.

O první schůzce kroužku hokejbal budete informováni v kontaktních denících.

Přihlášku do jednotlivých kroužků lze vyzvednout u třídní učitelky.