Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zahájení školního roku 2020/2021 (aktualizováno)

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 7:45 v budově ZŠ v jednotlivých třídách.

Po zahájení děti odchází domů, školní družina bude v provozu od 2. září 2020.

První školní den si děti přinesou do školy přezůvky a batůžek na žákovskou knížku a kontaktní deník. Prvňáčci si mohou přinést aktovky.

Škola upozorňuje, že žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Další informace k provozu školy naleznete na níže uvedeném odkazu MŠMT a budete s nimi seznámeni na rodičovských schůzkách 9. září. Rodičovské schůzky proběhnou s jednotlivými třídními učitelkami ve třídách (1. ročník – prostřední třída, 2. a 3. ročník – malá třída, 4. a 5. ročník – velká třída).

Odkaz na stránky MŠMT: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Vstup do budovy školy cizím osobám bude umožněn pouze po předchozí telefonické domluvě. Toto opatření se netýká 1. září zákonných zástupců žáků, kteří nastupují do 1. třídy.

Celý kolektiv zaměstnanců ZŠ se už na všechny žáky moc těší :-)!