Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jelikož je tato doba trochu jiná a nemůžeme se sejít na přípravné schůzce s Vámi a Vašimi dětmi, tímto uvádíme základní informace týkající se nástupu do 1. třídy školního roku 2020/2021.

Základní škola je otevřena od 6:40, kdy začíná ranní školní družina. 1. hodina je od 7:45 a žáci 1. ročníku mají denně vyučování 4 hodiny tj. do 11:25. Následuje odchod domů nebo do školní družiny. Školní družina je v provozu do 16 hodin, žáci mohou odcházet s doprovodem nebo sami (dle předchozí písemné domluvy) kdykoliv během této doby.

V 12:20 se odchází na oběd do jídelny MŠ.

Základní škola nabízí dětem kroužek anglického jazyka, deskových her a ve spolupráci s SK Sudoměřice kroužek hokejbalu.

Také zde působí detašované pracoviště ZUŠ s výukou hudební nauky, flétny, kytary, houslí a literárně-dramatického kroužku.

Veškeré pomůcky, sešity a učebnice budou žákům zakoupeny. Obec Boršice u Blatnice přispívá na každého žáka 1 500 Kč.

Děti potřebují pouze aktovku, vybavené pouzdro, přezůvky, oblečení do tělocviku a do školní družiny.