Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Informace ke znovuotevření ZŠ Boršice u Blatnice podle metodiky MŠMT

Žáci budou do školy přicházet pokud možno v těchto časech dle ročníků, aby se eliminovalo střetnutí jednotlivých školních skupin:

• Školní skupina 1. a 2. ročníku 7:15-7:25 hodin,

• Školní skupina 3. a 4. ročníku 7:25-7:35 hodin,

• Školní skupina 5. ročníku 7:35-7:45 hodin.

Před školou se žáci nebudou shromažďovat a budou dodržovat 2 m rozestupy.

Všichni budou mít zakrytý nos a ústa a budou dbát pokynů zaměstnanců školy.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Výše uvedené školní skupiny jsou neměnné a budou vzdělávány do konce školního roku samostatně.

• školní skupinu 1. a 2. ročníku vyučuje Mgr. Anna Brhlová, odpolední vzdělávání poskytuje Dana Straňáková,

• školní skupinu 3. a 4. ročníku hlavní předměty vyučuje Mgr. Andrea Skoumalová, odpolední vzdělávání poskytuje Mgr. Jitka Simerská,

• školní skupinu 5. ročníku hlavní předměty vyučuje Mgr. et Mgr. Helena Droščáková, odpolední vzdělávání poskytuje Marie Mikuláčková, DiS.

Žáky nebude možné po 25. květnu 2020 již zařadit do školní skupiny, proto je nutné do 18. května (pokud jste tak ještě neučinili) žáka nahlásit ke vzdělávání.

Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Dopolední vyučování začíná v 7:45 a končí 11:25. Budou vyučovány hlavní předměty dle stanoveného rozvrhu. Odpolední vzdělávací část má zajistit zájmové vzdělávání žáků (za normálních okolností tzv. školní družina). Odpolední vzdělávací části se mohou zúčastnit všichni přítomní žáci bez ohledu, zda navštěvují školní družinu. Je potřeba však písemně uvést, do kolika hodin bude žák v odpolední vzdělávací části.

Ranní školní družina není.

Odpolední zájmové vzdělávání žáků pro školní skupinu 1. a 2. ročníku bude do 16:00 hodin, pro školní skupiny 3.-5. ročníku do 15 hodin.

Kroužky (deskové hry, anglický jazyk a hokejbal) nebudou. Výuka náboženství také nebude.

Po dopoledním vyučování následuje oběd. Žáci 1. a 2. ročníku odchází na oběd do MŠ Boršice u Blatnice ve 12:20 hodin. Ostatní ročníky pokud chtějí oběd, musí přinést dne 25. května jídlonosič do školy. Oběd žákům, kteří se budou účastnit odpolední vzdělávací činnosti bude v jejich jídlonosičích dovezen do školy, kde si ho sní a následně zde budou jídlonosiče nachystány na další den. Je nutné, aby si žáci kteří budou obědvat ve škole, přinesli své talíře a příbory. Ostatní žáci odcházející po dopoledním vyučování domů si odnesou jídlonosič s jídlem domů. Další den ho vymytý přinesou zase do školy. Jídlonosiče podepište! Na dotovaný oběd má nárok žák, který je přítomen daný den ve vyučování.

Je nutné vypsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení budeme vybírat 25. května 2020 ihned po příchodu do školy. Kdo ho nebude mít s sebou, nemůže být vzděláván. Pokud nemá někdo možnost si toto prohlášení vytisknout, může si ho vyzvednout ve všední dny ve škole od 8:00 do 12:00 hodin.

Čestné prohlášení ke stažení zde:

https://uloz.to/file/Xvun5AbHpLK2/priloha-cestne-prohlaseni-pdf

Vzdělávání bude probíhat za přísných hygienických pravidel podle metodiky MŠMT.