Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Učivo 4.5.-7.5.

1. ročník

ČJ

Slabikář str. 86-87

PS 48-49

Písanka 9-11

M

PS 58-60

ZP 18

Prvouka

Strana 40-41

2. ročník

ČJ

U 77/1 písemně, zbytek stránky projít ústně

U 89/1, 2 ústně, cv. 3, 4 písemně

Prosím opět o zaslání na e-mail nebo messenger.

Písanka 30-31

Čítanka 118-119

M

PS 47-49,75

Prvouka

Učebnice str. 53, 54 – opakování (poproste rodiče, aby vám dávali otázky a vy si na papír zapište, na kolik otázek jste zvládli odpovědět)

Prac.sešit str. 44

3. ročník

ČJ

– Uč. str. 68 slovesa , cv. 2+ 2a) písemně

– PS str. 74

M

Uč. 87 – celá ústně

PS 27

Prvouka

Učebnice str. 60, 61, 63

Prac. list str. 53, 54

AJ

 – probrat učivo: – učebnice Lekce 28, str. 58 – 59,

– udělat cvičení: – pracovní sešit Lekce 28, str. 58 – 59.

4. ročník

ČJ

– uč. str.72, 73 cv. 3-6 ústně + diktát

– PS str.57

M

– uč. str.84, 85 – slovní úlohy písemně

– PS str. 15

VL

– uč. str. 28-29

– PS str. 17, 18

Učebnice str. (58-59 přečíst!), str. 60,61

Sešit – viz. zápis + prac. list

AJ

– probrat učivo: – učebnice Lekce 25, str. 52 – 53, 

  • udělat cvičení: – pracovní sešit Lekce 25, str. 52 – 53.

5. ročník

ČJ

Zájmena – tázací, vztažná, neurčitá, záporná (já mám strany 98-100, někteří asi strany 102-104), projít ústně.

PS 35, 36 (Kdo nemá pracovní sešit, tak si může stranu stáhnout zde)

https://uloz.to/file/cDv36Z4IVXSv/scan0388-pdf

https://uloz.to/file/B4GC6mkOQvTJ/scan0389-pdf

Sloh – učebnice s. 80, někdo asi 84 POPIS OSOBY (postavy), projděte si ústně a písemně cvičení 80/6.

M

Práce s daty – U 90 nebo 91, udělat písemně celou stranu (nedělat 90 či 91/2 g,h).

Pracovní list vyplnit, ke stáhnutí zde:

https://uloz.to/file/qcNFkRgcN8wT/scan0390-pdf

Učivo si můžete připomenout zde:

VL

– uč. str. 30, 31

– PS str. 18

PŘ

Učebnice str. 71, 72 (Pokud odpovíte alespoň na polovinu otázek správně, je to fajnJ, když na všechny, je to SUPER!!!!! 🙂 )

Sešit – viz zápis + prac. list(opakování)

AJ

Lekce 25, učebnice a pracovní sešit strana 52-53