Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Archiv Květen 2020

ZUŠ Dolní Němčí přijímá přihlášky do oborů vyučovaných v detašovaném pracovišti ZŠ Boršice u Blatnice. U hudebních oborů se jedná o výuku flétny, houslí a kytary, přihlášky do naplnění kapacity. Také se můžete přihlásit do literárně-dramatického oboru, lze otevřít další skupinu […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář 90-93 PS 52-53 Písanka 16-18 M PS 65-68 Prvouka U 62-63 2. ročník ČJ U 90/7, 91/11,12,14 vše písemně (Děti, které jdou do školy, nemusí už nic posílat, stačí přinést příští pondělí do školy.) Písanka 32-33 […]
Číst více
Žáci budou do školy přicházet pokud možno v těchto časech dle ročníků, aby se eliminovalo střetnutí jednotlivých školních skupin: • Školní skupina 1. a 2. ročníku 7:15-7:25 hodin, • Školní skupina 3. a 4. ročníku 7:25-7:35 hodin, • Školní skupina […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 88-89 PS 50-51 Písanka 12-15 M PS 61-64 ZP 19 Prvouka Strana 42-43 2. ročník ČJ PS 36-37 (nedělat PS 37/3b) Písanka 28-29 M PS 50-52,76 Prvouka Učebnice str. 55 Prac. sešit str. 45, 46/1,3 […]
Číst více
Informace o fungování školy do konce školního roku podle metodiky, kterou vydalo MŠMT naleznete na níže uvedeném odkazu. Také je zde uvedeno čestné prohlášení, které musí být vyplněné před nástupem do školy a je nezbytné pro nástup žáka do školy […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 86-87 PS 48-49 Písanka 9-11 M PS 58-60 ZP 18 Prvouka Strana 40-41 2. ročník ČJ U 77/1 písemně, zbytek stránky projít ústně U 89/1, 2 ústně, cv. 3, 4 písemně Prosím opět o zaslání […]
Číst více