Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Příjetí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky ve školním roce  2020/2021

Do 1. ročníku v Základní škole Boršice u Blatnice ve školním roce 2020/2021 byli přijati:

(přijatí žáci označeni kódem)  

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

V Boršicích u Blatnice 14. 4. 2020          Mgr. et Mgr. Helena Droščáková,

                                                                  ředitelka školy

Předchozí