Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Učivo 30.3.-3.4.

1. ročník

ČJ

Slabikář str. 70-73

PS 38-39

Písanka 30-33

M

PS 36-39

Počítáme zpaměti str. 16

Prvouka

Strana 46-47

2. ročník

ČJ

PS s.16/3,4, 17-18

Písanka 16-18

Číst.

Přikládám nepovinný pracovní list.

https://uloz.to/file/UpJjHvu285Lh/scan0273-pdf

M

PS 35-38

Počítáme zpaměti 17

Prvouka

Učebnice str. 46

Pracovní sešit str. 37, 3

3. ročník

ČJ

– Uč. str 65 – 66 vlastní jména- ústně ( napsat 65/3a) popis podle osnovy + 66/6)

– PS str. 66

M

– Uč. str. 80-81 ústně

– PS str. 22

Prvouka

Učebnice str. 44, 45

AJ

    – probrat učivo: 

                            – učebnice Lekce 25, str. 52 – 53,

    – udělat cvičení:

                            – pracovní sešit Lekce 25, str. 52 – 53.

4. ročník

ČJ

– podstatná jména – procvičování

– Uč. str. 68 časování sloves v přítomném čase

– PS str.50 – 51

M

– Uč. str.78 – všechny úkoly písemně a str.79 sl. úlohy písemně

– v PS nepokračovat

VL

– str. 18 – 19 ( Přemyslovci, románský sloh)

– PS str.10 – 11

AJ

    – probrat učivo: 

                            – učebnice Lekce 21, str. 44 – 45,

    – udělat cvičení:

                            – pracovní sešit Lekce 21, str. 44 – 45

Přírodověda

Učebnice str. 44-45(obrázek), 46-47

Sešit – viz. příloha se zápisem

5. ročník

ČJ

Časování sloves (já mám od strany 84, někteří pravděpodobně od strany 87), čas přítomný a oznamovací (já mám do strany 87, někteří asi do strany 91).

Projít cvičení a učivo z těchto stran. V příloze na e-mailu pod názvem slovesa jsem Vám sepsala, co byste měli pamatovat.

Písemně U84 (nebo 87)/1 – jen přepis; U85 (nebo 88)/3,4; dále U 87 (nebo 91)/3.

PS 27 (Kdo nemá pracovní sešit, tak si může stranu stáhnout zde) https://uloz.to/file/pcQwExSDJTRj/scan0274-pdf

Napište vyprávění o tom, jak trávíte teď den, když nemůžete do školy.

Nepovinný pracovní list naleznete zde https://uloz.to/file/dvm71GKq1FTZ/scan0275-pdf

M

Převody jednotek času U 76 (nebo 77)/4,5,7, U 77 (nebo 78)/9,12, U78 (nebo 79)/16

Převody jednotek hmotnosti U 79 (nebo 80)/2,3,5

Nepovinný pracovní list naleznete zde https://uloz.to/file/GLdceqBGeyAN/scan0276-pdf

AJ

    – probrat učivo: 

                            – učebnice Lekce 21, str. 44 – 45,

    – udělat cvičení:

                            – pracovní sešit Lekce 21, str. 44 – 45

VL

– uč. str. 19 – 21

– PS str. 12, 13

– zápis v příloze e-mailu

Učebnice str. 62 -64

Sešit – viz. příloha se zápisem