Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Učivo 16.-20. března 2020

Informace: Základní škola Boršice u Blatnice je denně otevřená pro potřeby rodičů a veřejnosti od 8 do 12 hodin.

1. ročník

ČJ

Slabikář str. 62-65

PS 32-34

Písanka 22-25

M

PS 27, 29, 30, 31

Počítáme zpaměti str. 14

Prvouka

Strana 25-27

2. ročník

ČJ

PS dokončení s. 11, 12/1, 2, 3, 4, 13/1, 2, 3, 4

Písanka s.15, 16, 17

Denně číst! Pokud budete mít zájem, můžete si dojít do školy od 8:00 do 12:00 vyzvednout čítanku a další díl Kouzelné třídy.

Procvičovat můžete i na webových stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=393

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

M

PS – 27-30

Počítáme zpaměti 13-15

3. ročník

ČJ

 • Procvičovat všechna VS
 • 2. strana sloupečků + ČJ list celý (žáci mají u sebe)
 • Uč. str 58 – 61  ústně
 • PS str. 64 e) f) g)

M

 – Uč. str.73 – 77  ústně,  PS str. 17, 18. 19

AJ

 • učebnice lekce 23, str. 48 – 49
 • pracovní sešit lekce 23, str. 48 – 49

4. ročník

ČJ

 • podstatná jména – procvičování
 • Uč. str. 60 – 65  ústně
 • 2. strana sloupečků + ČJ  list celý ( žáci mají u sebe)

M

 •  – Uč. str.71 – 75  ( na papír písemně 71/1, 72/3, 73/1, 74/1 + slovní úlohy), zbytek ústně, v PS nepokračovat

VL

 • uč. str. 12 opakování
 • str. 13 – 14 Velkomoravská říše
 • str. 15 opakování

AJ

 • učebnice lekce 19, str. 40 – 41
 • pracovní sešit lekce 19, str. 40 – 41

5. ročník

ČJ

 • přídavná jména tvrdá a měkká – procvičování
 • učebnice str. 72, nastudovat modrý obdélník
 • na samostatný papír U 72/6, 7, 8, U 73/2, U 74/4, 5
 • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích budeme dělat až po návratu do školy, jedná se o těžké učivo. Kdo chce, může se s ním seznámit U 75-77 (zejména kdo jde na gympl).

Procvičovat můžete i na webových stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1927-5-rocnik?scroll=699

Byla bych ráda, pokud byste mi tyto vypracované cvičení poslali oskenované nebo vyfocené na e-mail nebo vhodili do schránky školy do neděle 22. března 2020. Já je opravím a pošlu zpět na Váš e-mail v pondělí 23. března.

Číst!

M

 •  na samostatný papír U 70 nebo 71/30, U 73 nebo 74/3, 5, U 74 nebo 75/8, 9

Pokud by měl někdo problémy s převody jednotek, může se podívat na video:

Opět platí co v českém jazyku, byla bych ráda, pokud byste mi tyto vypracované cvičení poslali oskenované nebo vyfocené na e-mail či vhodili do schránky školy do neděle 22. března 2020. Já je opravím a pošlu zpět na Váš e-mail v pondělí 23. března.

Žákům 5. ročníku byl zaslán e-mail na e-mailové adresy, které byly založeny ve škole s bližšími informacemi a dalšími studijními materiály. Pro komunikaci s třídní učitelkou využívejte její e-mail.

AJ

Učebnice lekce 19, s. 40-41, pracovní sešit lekce 19, s.40-41

VL

 • Zopakovat baroko
 • uč. str. 14-15 + str. 16 opakování
 • zápis zaslán na e-mail žáků