Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ proběhne v úterý 6. dubna 2020 v době od 13 do 16 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi i v případě, že budou žádat odklad školní docházky. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař a pedagogicko-psychologická poradna) je nutno doručit škole v den zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020. 

Identifikační číslo – každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 4. května 2020 na webových stránkách školy a na školní vývěsce.

Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15 minut.

Nutné doklady k zápisu:

– občanský průkaz rodiče

– rodný list dítěte

V případě nemoci dítěte je nutné domluvit si

náhradní termín zápisu u ředitelky školy.

Předchozí

Další