Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Soutěž ve zpěvu

Ve středu 12. února se všichni žáci naší školy zúčastnili soutěže ve zpěvu. V hodinách hudební výchovy si nacvičili svoji oblíbenou písničku, kterou nám pěkně zazpívali. Ocenění žáci si odnesli diplom a dárečky. Sladká odměna se našla i pro všechny ostatní.