Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Canisterapie v MŠ

Dne 16.1. 2020 se naši žáci zúčastnili v prostorách MŠ Boršice u Blatnice canisterapie. Cílem této akce  byla především osvěta. Děti přišly s dvěma pejsky do přímého kontaktu. Vyzkoušely si, jak se správně chovat, když se potkají na ulici se psem bez pána. Na závěr si mohly pejsky pohladit a nakrmit piškoty.

Canisterapie rozvíjí a stimuluje také citovou stránku prožívání dítěte. U dětí dochází k odbourávání obav, k přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi také ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi dítětem a psem.