Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Finanční gramotnost na naší škole

V průběhu měsíce ledna a února jsme si pro naše žáky 1. a 2. druhé třídy připravili vzdělávací program JA Moje první peníze, pod vedením zkušené lektorky Ing. Zity Odstrčilové. Ten pomáhá dětem v  raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Přehled lekcí vzdělávacího programu

JA Moje první peníze

1. lekce: Lekce se věnuje problematice rozhodování a aspektům, které toto rozhodování ovlivňují.

2. lekce: V této lekci se děti seznámí s tím, co jsou to potřeby a přání a jak je od sebe odlišovat. Naučí se hospodařit s penězi tak, aby nejdříve uspokojily své potřeby a až poté si mohly splnit svá přání.

3. lekce: Třetí lekce popisuje roli peněz ve společnosti, dále pak různé typy prací a způsobů, jak si peníze vydělat.

4. lekce: Zde děti pochopí, proč je důležité šetřit a ukládat peníze.

5. lekce: Pátá lekce vysvětluje, jaký význam má darování a sdílení.

Díky programu JA Moje první peníze získají děti poznatky a dovednosti potřebné pro moudré nakládání s penězi.