Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28.11. proběhl  na naší škole „Den otevřených dveří“. V dopoledních hodinách měli rodiče možnost nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin a odpoledne přišli i se svými dětmi na tvořivé dílničky. Zde si děti mohly vyrobit vánoční přání, andělíčka či zvoneček. Také si v rámci vánočního jarmaku nakoupily se svými rodiči různé výrobky s vánoční tematikou, na jejichž výrobě se samy podílely. Těšila nás i účast dětí z mateřské školy, obzvlášť našich předškoláků, kteří na první společné schůzce předvedli, že už jsou na školní docházku připraveni.