Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

SOUTĚŽ

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vánoční pohádku.

Pohádku napište a odevzdejte třídní učitelce do 29. listopadu. Nezapomeňte připojit pěkný obrázek. Délka záleží na každém z vás.

2. prosince bude vyhodnocení s předáním cen.