Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Informace ke školnímu roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se koná 2. září 2019 v 7:45 hodin v budově školy. Po zahájení odchází děti domů, školní družina je v tento den mimo provoz.

První školní den si děti přinesou do školy přezůvky a prvňáčci ještě aktovky s pouzdrem.

Rozdělení třídních učitelek ve školním roce 2019/2020:

 • 1. a 2. ročník paní učitelka Anna Brhlová
 • 3. a 4. ročník paní učitelka Andrea Skoumalová
 • 5. ročník paní učitelka Veronika Hozáková, od 2. pololetí paní ředitelka Helena Droščáková

Zastupující ředitelkou po dobu mateřské dovolené paní ředitelky H. Droščákové bude Mgr. Andrea Skoumalová.

 

Seznam pomůcek pro 1. ročník:

 • aktovka
 • pouzdro 
 • další pomůcky děti dostanou ve škole
 • tričko nebo zástěrku do výtvarné výchovy
 • ručník
 • přezůvky

Seznam pomůcek pro 2.-5. ročník:

 • aktovka
 • pouzdro (pastelky, 3 tužky č. 1, 2, 3, nůžky, pero, ořezávátko, guma, nůžky)
 • 2. ročník mazací tabulku s fixem
 • Zkontrolujte dětem, prosím,  výtvarný box. Měl by obsahovat vodové a temperové barvy, tuhé lepidlo, lepidlo Herkules, štětce na vodové a temperové barvy, kelímek na vodu, paletku, ubrus, plastelínu, voskovky, pravítko, fixy. Box si děti přinesou 3. září nebo 4. září do školy (neplatí pro 2. ročník, který má boxíky ve škole).
 • 3.-5. ročník kružítko, pravítko s ryskou
 • tričko nebo zástěrku do výtvarné výchovy
 • úkolníček
 • ručník
 • přezůvky

Tělesná výchova:

 • cvičební oblečení
 • cvičky
 • botasky na cvičení venku

Školní družina

 • oblečení na převlečení do školní družiny (tepláky, elasťáky)
 • tepláky a mikinu na pobyt venku
 • botasky 

 

Další informace:

V letošním školním roce budou mít všechny paní učitelky stanovenou konzultační hodinu, kdy po předchozím telefonickém ohlášení můžete za danou paní učitelkou přijít a informovat se na Vaše dítě. Konzultační hodiny budou zveřejněny zde na webových stránkách a v kontaktních denících. 

Veškeré informace o dění ve škole získáte na webových stránkách a v kontaktních denících Vašich žáků.

V úterý 3. září se budou rozdávat učebnice, sešity, budou třídnické hodiny. Školní družina již bude v provozu normálně do 16:00 hodin.

Ve středu bude výuka 3 hodiny, následně půjdou děti na procházku. Dejte jim proto s sebou i batůžky. 6. hodina výuky odpadá.

Ve čtvrtek 4. 9. bude výuka již podle rozvrhu.

V pátek 5. 9. jedou děti v 8:30 na sportovní den do Slavkova. Předpokládaný návrat je v 10:30, následně bude výuka dle rozvrhu tedy 4. a 5. hodina.