Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

DEN MATEK

Pátek 17. května byl ve znamení besídky ke Dni matek. Děti si připravily divadelní představení, scénku, písničky, básničky a zahrály na hudební nástroje. Nakonec maminky dostaly menší od dětí menší dáreček.