Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Noc s Andersenem – 1. a 2. ročník

Kouzelná noc pro mladší děti nastala 22. března. Během večera za dětmi přišla malá mořská víla, které děti pomáhaly v moři lovit perly. Malence pomohly domalovat louku plnou kytiček. U cínového vojáčka a jeho tanečnice musely prokázat svoji odvahu, přinést od půdy kousek srdce a poté ho poskládat. Odměnou jim byla vždy část zaklínadla, kterým si přivolaly samotného pana Andersena. Ale ten nepřišel s prázdnou, poradil totiž dětem, kde hledat této kouzelné noci poklad. Děti byly statečné a poklad se jim podařilo objevit.