Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Návštěva knihovny 2. a 3. třída

Březen je měsíc knihy, a proto i naše škola postupně po jednotlivých ročnících navštěvuje knihovnu u nás v Boršicích u Blatnice. 18. března knihovnu navštívila 2. a 3. třída. Paní knihovnice si pro žáky připravila povídání o Miloši Kratochvílovi a jeho knihách. Posléze děti plnily úkoly.