Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Recitační soutěž

V pátek 16. listopadu proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili děti od 2. do 5. třídy. Tomuto kolu předcházelo ještě třídní kolo, kdy si všechny děti připravily a naučily básničku, kterou před všemi krásně zarecitovaly. Výkony byly vyrovnané, ale z obou kategorií (kategorie byly 2. a 3. třída a 4. a 5. třída) mohly postoupit jen čtyři děti, které následně ve školním kole své básně zarecitovaly před celou školou. I když každá kategorie měla jen jednoho vítěze, všichni si tuto soutěž užili a čekala na ně odměna.