Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Projektový týden 1OO let Československa

I naše škola se připojila k oslavám stoletého výročí vzniku naší republiky. Každý den jsme se věnovali aktivitám, které nám přiblížili období vzniku a trvání Československa, připomněli jsme si základní údaje o naší republice, o prvním československém prezidentovi, vytvářeli náš národní strom složený ze 100 lístků, nacvičili krátkou sestavu na všesokolský slet.  Projektový den jsme zakončili opravdovou oslavou, a to sfouknutím svíček na dortě a poté jeho  ochutnáním. 

 

Předchozí

Další