Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Archiv 29. 10. 2018

I naše škola se připojila k oslavám stoletého výročí vzniku naší republiky. Každý den jsme se věnovali aktivitám, které nám přiblížili období vzniku a trvání Československa, připomněli jsme si základní údaje o naší republice, o prvním československém prezidentovi, vytvářeli náš […]
Číst více
V pátek 19. října jsme společně oslavili Den stromů. Vyšli jsme do Panského háje, kde jsme ve skupinkách zjišťovali údaje o různých stromech, měřili obvod kmene, dělali otisky kůry a listů. Poté jsme zjištěné údaje prezentovali všem spolužákům. Počasí nám […]
Číst více