Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Sběr

Ve středu 17. října naše škola pořádala tradičně sběr papíru, hliníku a drobného elektra. Opět se zapojilo hodně místních občanů, kterým tímto děkujeme. Poděkování patří i našim žákům. Ti, kterým se podařilo nasbírat nejvíce, dostali diplom i sladkou odměnu.

A. Skoumalová