Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Šouparáda

Starší žáci družiny si připravili pro mladší žáky přírodovědnou hru s plněním úkolů „Šouparáda“. A to dne 18. září 2018 se uskutečnila v Panském háji. Děti si vyzvedly soutěžní kartičky a mohly si vybrat stanoviště a úkoly, které se jim líbily. Nakonec se zúčastnily všech připravených zábav. Soutěž byla vyhodnocena diplomem a drobnou odměnou. Děti byly radostné a spokojené.

Dana Straňáková