Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

ZŠ Lubina u nás (Panský háj, táborák)

Lubina ve škole

Na konci května za námi přijela naše družební škola z Lubiny. Udělali jsme si moc hezké odpoledne.  Nejdřív si všichni prohlédli naši školu, a pak jsme vyrazili do Panského háje, kde jsme ve smíšených družstvech absolvovali různé sportovní  disciplíny, ale také jsme si vzájemně procvičili češtinu a slovenštinu.  Den jsme ukončili u Medvěda, kde jsme měli připravené občerstvení. Také jsme si všichni opekli špekáčky a zahráli společně hry. Nakonec jsme se vrátili do školy a rozloučili se s dětmi z Lubiny, které odjely zpátky domů.

 Bára, 4.roč.