Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Zájmová činnost

ZUŠ – hudební nástroje

Naši žáci navštěvují výuku hry na flétnu, housle a kytaru, hudební nauku. Detašované pracoviště ZUŠ Dolní Němčí je v budově naší školy.

Výuka probíhá v úterý, čtvrtek a pátek, v pátek je také pro všechny žáky hudební nauka.

Webové stránky ZUŠ www.zsdolninemci.cz

 

ZUŠ – literárně-dramatický obor

Od školního roku 2019/2020 je u nás nově otevřen literárně-dramatický obor ZUŠ Dolní Němčí. Výuka probíhá 1 a půl hodiny týdně pod vedením Mgr. Ireny Cigánkové.

 

Anglický jazyk

Nabízíme také od října každé sudé pondělí kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. třídu, který děti připraví na výuku anglického jazyka od 3. třídy.

Kroužek pracuje pod vedením paní učitelky Mgr. Andrei Skoumalové.

 

Sportovní kroužek se zaměřením na hokejbal

Ve spolupráci s hokejbalovým klubem SK Sudoměřice je otevřen sportovní kroužek se zaměřením na hokejbal, který je každou středu od 15:00 do 15:45 hodin.

Kroužek vede hokejbalový trenér Josef Hájek.

 

Deskové hry

Dalším nově otevřeným kroužkem od počátku školního roku jsou deskové hry, které žáky seznamují se známými a neznámými deskovými hrami. Kroužek probíhá v rámci školní družiny každé sudé pondělí od 15:00 do 16:00.

Kroužek vede paní vychovatelka Dana Straňáková.