PLÁN AKCÍ 2016/17

DATUM  NÁZEV AKCE POZNÁMKY
 1.9.2016 Slavnostní zahájení školního roku  8.30 hod.
 14.9.2016 Divadlo Duhové království  1.a 2. roč.
 16.9.2016 Vitamínový den ( Ovocňák ve škole)  1.-5. roč.
 20.9.2016  HELP Uherské Hradiště ( prevent. program)  3. a 4. roč.
 29.9.2016 Sběr papíru a elektrozařízení ( u školy)  12.30-16 hod.
29.9.2016 Ukázkové hodiny angličtiny s rodilými mluvčími 16 hod.
29.9.10.2016 Centrum pro rodinu  (prevent.program) 1.-5. roč.
 20.10.2016 Dopravní hřiště Uherské Hradiště  3. a 4.roč.
24.102016 Drakyáda s družební ZŠ Lubina – Velká Javořina 14.00 hod.
7.11.2016 Slovácké divadlo Uherské Hradiště ZŠ a MŠ
25.11.2016 Krajová jídla, školní předvánoční jarmark Domek 14-17hod
 2.12.2016 Mikuláš ve škole
14.12.2016 Anděl Páně 2 – kino Uherský Brod 10.00 hod.
15.12.2016 Předvánoční zvonkování Domek 16 hod.
 19.12.2016  HELP Uh. Hradiště(prevent.program 2. část)  3. – 4. roč.
11.1.2017 Návštěva knihovny a bruslení – Slavkov 8 -12 hod.
17.1.2017 Nová dobrodružství veverky Zrzečky 10 hod.
24.1.2017 Lichožrouti – Kino Uherský Brod  14 hod.
21.2. 2017 Obr Dobr – Kino Uherský Brod 14 hod.
22.2.2017 Zdraví dětem ( prevent. program)
22. 2. 2017 Karneval  – ŠD 13.30 hod.
28.2.2017 Nebezpečí sociálních sítí 13.30 hod.
1.3.2017 Polární kraje, Skotsko
2.3. 2017 Hudební nástroje
7.3.2017 Veselé zoubky 1. ročník
10.3.2017 Povídání o záchranné stanici – knihovna Slavkov 15.30 hod.
29.3.2017 Předškoláci ve škole 15 hod.
31.3.2017 Noc s Andersenem (škola) 2. a 5. roč.
31.3.2017 Noc s Andersenem ( knihovna) 3. a 4. roč.
6.4.2017 Sběr papíru, elektrozařízení 13 -15.30 hod.
7.4.2017 Divadlo kouzel 1.-5. roč.
9.4.2015 Tradiční řemesla a velikonoční tvoření Dům lidových tradic
12.5.2017 Vybíjená Slavkov ŠD 13 hod.
14.5.2017 Den matek – besídka 14.30 hod.
25.5.2017 Dopravní hřiště Uh. Hradiště 3. a 4. roč.
30.5.2017 Exkurze Kovosteel Staré Město 1. – 5. roč.
1.6.2017 Den dětí Panský háj
2.,9..23.6. Workshopy 1.-5. roč.
14.6.2017 Školní výlet Olomouc 7 – 16 hod.
20.6.2017 Kino Šmoulové  Zapomenutá vesnice ŠD 13 – 16 hod.
21.6.2017 Výlet do Uherského Hradiště 5. ročník
22.6.2017 Na návštěvě u Broučků Galerie Uh. Hradiště 3. a 4. roč.
23.6. 2017 Spaní ve škole 3. a 4. roč.
23.6.2017 Debrujáři z Hroznové Lhoty 1.-5. roč.
26.6.2017 Pasování na čtenáře – 1. ročník 16.30  knihovna
26.6.2017 Poslední hodina plavání Uherský Brod
30.6.2017 Slavnostní ukončení školního roku 8 hod. tělocvična