ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

Mgr. Dana Křížová, ředitelka školy

 

Mgr. et Mgr. Helena Droščáková, učitelka

 

Mgr. Petra Ondrová, učitelka

 

Mgr. Lucie Cíchová, učitelka

 

Mgr. Norbert Nawrath, učitel náboženství

 

Dana Straňáková, vychovatelka

 

Marie Ostrožíková, školnice