PLÁN AKCÍ 2015/16

 DATUM  NÁZEV AKCE POZNÁMKY
 1.9.2015 Slavnostní zahájení školního roku  8.30 hod.
 21.9.2015 Divadlo Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka  10.15 hod.
 6.10.2015  Sběr starého papíru ( u MŠ)  12.30-16.00
 20.10.2015 Dopravní hřiště Uherské Hradiště  4. a 5. roč.
10.11.2015  Minisčítání ( Statist. úřad ČR) – 4. a 5. roč. 4.a 5. roč.
18.11.2015 Exkurze Brno – hvězdárna a centrum VIDA  1.-5. roč.
 4.12.2015  Mikuláš ve škole  1.-5. roč.
18.12.2015 Vánoční besídka 16 hod.
21.12.2015 Knihovna Kunovice -komiks,Galerie Uherské Hradiště – Helena Zmatlíková 1.-5. roč.
19.1.2016 Předškoláci ve škole
28.1.2016 Cirkus Carneval 1.-5.roč.
28.2.-27.6.2016 Plavání 1.-5.roč.
17.2.2016 Zdravé zoubky 1.roč.
3.3.2016 Hudba pro radost 1.-5. roč.
20.3.2016 Velikonoční tvoření od 14 hod.
22.3.2016 Knihovna a Muzeum Uherské Hradiště,Merkur Uherský Brod 4. a 5. roč.
1. -2.4.2016 Noc s Andersenem 3. -5. roč.
21.4. 2016 Den Země 1.-5. roč.
21.4.2016 Sběr papíru od 13 hod.
5.5.2016 Pohádky z našeho statku( Divadélko Hradec Králové) 1. – 5. roč.
15.5.2016 Den matek – besídka 14 hod.
20.5.2016 O princezně Rozmařilce ( loutkové divadlo) s MŠ
21.5.2016 Uklízíme les 1. – 5. roč.
25.5.2016 Dopravní Hřiště Uherské Hradiště 4.-5.roč.
26.5.2016 Evakuace školy, program pro žáky – hasič. sbor 10.30 hod.
31.5.2016 Knihovna Uherské Hradiště- A. Lindgrenová 1.-3. roč.
2.6.2016 Exkurze Ovocňák Rudice 1. – 5. roč.
8.6.2016 výlet na Slovensko:Trenčanský hrad, koupaliště Zelená žaba (grant nadace Synot) 1. – 5. roč.
14.6.2016 školní výlet Kostelany – Divoký západ 8 – 16 hod
15. 6.2016 debrujáři ze ZŠ Hroznová Lhota 9 hod.
21.6.2016 Školní fotografování 8.30 hod.
22.6.2016 Atletická olympiáda v ZŠ Dolní Němčí
23.6.2016 Nezbedná pohádka Slovácké divadlo Uherské Hradiště 1. – 3. roč.

.