PLÁN AKCÍ 2014/15

 1. Zahájení školního roku 1.9.
 2. Záchranáři Staré Město 26.9.
 3. Sběr starého papíru 7.10.
 4. Dopravní hřiště 20.10.
 5. Recyklace hrou 22.10.
 6. Mikuláš ve škole 5.12.
 7. Vánoční besídka 18.12.
 8. Seminář pro rodiče IT bezpečnost 8.1.
 9. Bruslení Uherský Brod 27.1.
 10. Předškoláčci ve škole 15.1.
 11. Veselé zoubky ( prevent. program) 18.2.
 12. Kurz plavání 1.- 5. roč Uherský Brod ( 2.2.- 29.6.)
 13. Zápis do 1. třídy 7.2.
 14. Návštěva místní knihovny 2.3.
 15. Divadlo v MŠ 5.3.
 16. Ukázka výcviku psa 6.3.
 17. Seminář pro rodiče Finanční gramotnost 17.3.,2.6.,16.6.
 18. Pohádka ze starého mlýna 20.3.
 19. Kniha – můj kamarád (výtvar. soutěž) 24.3.
 20. VIS Bílé Karpaty, knihovna Veselí n. Mor. 25.3.
 21. Noc s Andersenem 27.3.
 22. Policie ČR ( prevent. program) 9.4.
 23. Den Země 24.4.
 24. Sběr papíru 6.5.
 25. Debrujáři ze ZŠ Hroznová Lhota 11.6.
 26. Den matek 13.5.
 27. Dopravní hřiště Uherské Hradiště 19.5.
 28. Prevent. program Zlín 20.5.
 29. Přehlídka dravců 28.5.
 30. Kinematovlak Uherské Hradiště  3.6.
 31. Zásah požárníků a záchranářů ve škole 6.6.
 32. Školní výlet Hodonín 17.6.
 33. Atletická olympiáda ZŠ Dolní Němčí 19.6.
 34. Slavnostní ukončení škol. roku 30.6.