PLÁN AKCÍ 2013/14

DATUM NÁZEV AKCE POZNÁMKY
2.9.2013 Zahájení školního roku
16. 9. Matematická soutěž 16.9 – 8.10.
24.9. Labradoří pac ukázka kanisterapie a výcviku psa ZŠ a MŠ
27.9. Evropský den jazyků 1.-5. ročník
8.10. kino Království lesních strážců ŠD
21.10. Den stromů Panský háj
24.10. přednáška Stromy a keře p. uč.Ondrová (Dolní Němčí)
15.11. keramická dílna výroba vánoč. ozdob
25.11. 1. čtení Dětem Dům lidových tradic -Na Kateřinu
28.11. výtvarná dílna adventní věnce
29.11. angličtina jinak ukázková hodina s rodilým mluvčím
6.12. Mikuláš mikulášská nadílka
8.12. Beseda s důchodci vystoupení žáků školy
10.12 Školáček budoucí prvňáčci ve škole
16.12. vánoční besídka škola
19. 12. Vánoční pohádka MŠ – 1. a 2. roč.
18.1.2014 Zápis do 1. ročníku 8-12 hod.
24.1. Angličtina jinak do 20.6.2014 (pátek) – žáci 1. – 5. roč.
27.1. Bruslení Stadion Uherský Brod
30.1. 2.čtení Dětem Pohádka
5.2. Kurz plavání 2. a 3.roč. ZŠ Dolní Němčí (středa) – do 25.6.
20.2. Slovácké muzeum, Knihovna exkurze Uherské Hradiště
27.2. Karneval v družině tělocvična
19.3. Zdravé zuby prevent. program
21.3. Matematický klokan okrskové kolo
25.3. Exkurze Památník Velké Moravy 4. a 5. ročník
31.3. Den knihy návštěva místní knihovny
4.4. Noc s Andersenem 3. – 5. roč.
13.4. Velikonoční tvoření Dům lidových tradic
21.4. přírodovědná soutěž 1. – 5. roč.
6.5. Netopýři přednáška – Z. Karafiát
14.5. Sběr papíru školní dvůr
11.5. Den matek tělocvična školy
20.5. Debrujáři z Hroznové Lhoty ukázka pokusů
27.5. Galaxie Zlín, Dobrá voda Modrá ke Dni dětí
13.6. Atletická olympiáda ZŠ Dolní Němčí
13.6. Naše škola má talent soutěž jednotlivců a skupin
19.6. školní výlet Vertikon Zlín, Archeoskanzen Modrá
23.6. Návštěva soudní budovy 4. a 5. roč. Uherské Hradiště