Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Author: ZŠ

1. ročník ČJ Slabikář 90-93 PS 52-53 Písanka 16-18 M PS 65-68 Prvouka U 62-63 2. ročník ČJ U 90/7, 91/11,12,14 vše písemně (Děti, které jdou do školy, nemusí už nic posílat, stačí přinést příští pondělí do školy.) Písanka 32-33 […]
Číst více
Žáci budou do školy přicházet pokud možno v těchto časech dle ročníků, aby se eliminovalo střetnutí jednotlivých školních skupin: • Školní skupina 1. a 2. ročníku 7:15-7:25 hodin, • Školní skupina 3. a 4. ročníku 7:25-7:35 hodin, • Školní skupina […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 88-89 PS 50-51 Písanka 12-15 M PS 61-64 ZP 19 Prvouka Strana 42-43 2. ročník ČJ PS 36-37 (nedělat PS 37/3b) Písanka 28-29 M PS 50-52,76 Prvouka Učebnice str. 55 Prac. sešit str. 45, 46/1,3 […]
Číst více
Informace o fungování školy do konce školního roku podle metodiky, kterou vydalo MŠMT naleznete na níže uvedeném odkazu. Také je zde uvedeno čestné prohlášení, které musí být vyplněné před nástupem do školy a je nezbytné pro nástup žáka do školy […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 86-87 PS 48-49 Písanka 9-11 M PS 58-60 ZP 18 Prvouka Strana 40-41 2. ročník ČJ U 77/1 písemně, zbytek stránky projít ústně U 89/1, 2 ústně, cv. 3, 4 písemně Prosím opět o zaslání […]
Číst více
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky ve školním roce  2020/2021 Do 1. ročníku v Základní škole Boršice u Blatnice ve školním roce 2020/2021 byli přijati: (přijatí žáci označeni kódem)   Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 […]
Číst více
1. ročník ČJ SL 83-85 PS 46-47 Písanka 5-8 M PS 54-57 Prvouka 38-39 2. ročník ČJ U 88/3,4, 90/4 písemně. Prosím opět o zaslání na e-mail nebo messenger. Písanka 26-27 M PS 45-46, 73-74 Prvouka Učebnice str. 51-52 Pracovní […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 80-82 PS 44-45 Písanka 1-4 (novou písanku si vyzvedněte ve škole) M PS 49-53 Prvouka Strana 52-53 2. ročník ČJ U 76/3,4 přepis PS 34 Písanka s. 24-25 Chtěla bych Vás opět poprosit, abyste mi […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 77-79 PS 42-43 Písanka 38-40 M PS 45-48 Prvouka Strana 48-49 PS 41 2. ročník ČJ U 74-75 ústně, cvičení U75/4 a U76/1 přepis na papír. Sloh U74/3, nejdříve ústně, pak napsat na papír. Na […]
Číst více
1. ročník ČJ Slabikář str. 74-76 PS 40-41 Písanka 34-36 M PS 40-44 Počítáme zpaměti str. 17 Prvouka Strana 48-49 2. ročník ČJ PS s. 19 Písanka 22-23 Číst. Můžete v čítance na straně 114-115. Přikládám nepovinný opakovací pracovní list. https://uloz.to/file/f11ylJTMLZh4/scan0293-pdf […]
Číst více